خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۸/۰۴/۱۶ ۰۱:۲۶
شناسه خبر : 65045

خسارت سیل به ۱۳۵ واحد تولیدی درخوزستان در دست ارزیابی است

خسارت سیل به ۱۳۵ واحد تولیدی درخوزستان در دست ارزیابی است منبع: ایرنا خوزستان ...
خسارت سیل به ۱۳۵ واحد تولیدی درخوزستان در دست ارزیابی استمنبع: ایرنا خوزستان